Najważniejsze to odpowiedni kierunek

Poprzez współpracę ze szkołami i uczelniami kształcimy studentów i uczniów w zakresie potrzeb rynkowych na długo przed poszukiwaniem przez nich pierwszej pracy w branży. Współpraca ze szkołami i uczelniami prowadząca do kształcenia kadr adekwatnego do potrzeb rynkowych.

Różne punkty odniesienia

Jednym z najważniejszych założeń stowarzyszenia jest integracja osób hobbystycznie zajmujących się informatyką z grupą ludzi aktywnie pracujących w branży informatycznej.

Dołącz do stowarzyszenia!

Każda osoba fizyczna i prawna może zostać członkiem stowarzyszenia.
Stowarzyszenie obejmuje 3 rodzaje członkostwa:

  • Członków zwyczajnych
  • Członków wspierających
  • Członków honorowych

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i jest reprezentowana przez przedstawiciela.

Siła w innowacji. Innowacja w ludziach.

Od 2013 roku działamy na rzecz rozwoju szeroko rozumianej informatyki.

Dzięki współpracy z urzędami, uczelniami, szpitalami oraz przedsiębiorstwami, jesteśmy w stanie dotrzeć do szerokiego spektrum odbiorców by pomóc w ulepszeniu procesów informatycznych.

Szerszy wachlarz możliwości

Edukujemy przedsiębiorstwa z zakresu podnoszenia konkurencyjności w kontekście IT i wykorzystywania możliwych dotacji UE na tej płaszczyźnie.

Działania na korzyść rozwoju

Praca w porozumieniu z władzami działa na rzecz poprawy wizerunku Radomia i stworzenia możliwości dla rozwoju innowacyjności na terenie Radomia. Wypozycjonowanie branży informatycznej obok branży metalowej, jako jednej z domen strategicznych, wyróżniających Radom w przyszłości.

Kontakt

Stowarzyszenie SWI
Zebra Tower
Mokotowska 1
wejście A, piętra 12-13 
00-640 Warszawa

biuro@silawinnowacji.pl

KRS: 0000575592 | NIP: 9482604616